Metodologija

Štampa

Uvod
Dostignuća moderne tehnologije, kao i nepisana pravila modernog života negativno se odražavaju na psiho-fizički razvoj djece. Djeca sve više vremena provode za računarima, i pored TV, u zatvorenom prostoru ili pak na ulici bez korisno provedenog vremena. Ova fizička aktivnost, odnosno vježbanje za djecu u dobi od 6-12 godina predstavlja jedan od najznačajnijih uslova rasta i razvoja. Uz intenzivan rast i razvoj kroz koji prolaze djeca tog uzrasta obilježje tog životnog perioda jesu aktivnosti poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i dr. Te se aktivnosti nerijetko identifikuju sa osnovnim oblicima kretanja. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, u igri. Međutim, svi ciljevi i zadaci fizičke i zdravstvene kulture ne mogu se ostvariti isključivo igrom. Nužni su i drugi sadržaji. Osobito oni utilitarnog karaktera, no njih treba sprovoditi tako da djeci vježbanje bude zabava i igra, a ne samo obaveza. Dokazano je da se motoričkim radom postiže emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Nedostatak igre i nemogućnost za učešće u raličitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djeteta. Roditelji, pa čak i neki pedagozi, su vrlo često u zabludi kada misle da će djeca svoje motoričke potencijale razviti sama od sebe. Stoga je potrebno organizovati adekvatne programe fizičkog vježbanja za svu djecu. U želji da se doprinese rešavanju tog problema napravljen je i ovaj plan i program škole fudbala koji će djeci bez obzira na njihove sposobnosti omogućiti razvoj prije svega njihovih motoričkih, tehničkih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala. Program ove škole za djecu od 6-12 godina i sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (fizičkog, kreativnog, emotivnog i kognitivnog).Program nije usmjeren za stvaranje vrhunskih sportista, već na podsticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece uzrasta od 6-12 godina. Ipak potrebno je istaknuti kako upravo škole fudbala za ovaj uzrast doprinose stvaranju budućih vrhunskih sportista. Motorički sadržaji usklađeni su u skladu sa mogućnostima djece tog uzrasta. Treninzi se odvijaju tri puta nedeljno u trajanju od 60 minuta. Dijagnostika motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece sprovodi se kontinuirano.


Ciljevi plana i programa
Osnovni cilj škole fudbala je podsticanje višestranog razvoja djece, razvijanje zdravstvene kulture u svrhu čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljenje dječije potrebe za kretanjem odnosno vježbanjem i igrom i putem toga stvaranje navike svakodnevnog fizičkog vježbanja. Takodje, cilj je i stvaranje kod djece čvrste navike zdravog načina življenja, koristeći se sredstvima fizičke i zdravstvene kulture kao i razvijanje ljubavi prema fudbalu. Uz dovođenje eminentnih stručnjaka iz oblasti pedagogije, psihologije, sociologije, motorike kao i vrhunskih fudbalera sa naših prostora, cilj je usvajanje i usavršavanje tehničkih, motoričkih i kreativnih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća, poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, razvoj samodiscipline, samostalnosti u radu, kao i pomaganje drugima, razvoj svjesnosti značaja poštovanja pravila igre.

Selekcija:

Uzrast 6-7 godina
Treninzi su usredsređeni na igru kroz koju pokušavamo da zainteresujemo djecu da se prvenstveno bave sportom. Primenjuju se specifične vežbe za razvijanje motoričkih sposobnosti kao što su: brzina reagovanja, učestalost pokreta, gipkost i koordinacija pokreta.
Uzrast 8 godina
Osim tehnici i komunikaciji u igri, posebna pažnja se poklanja poboljšanju brzinskih sposobnosti. Brzinske vežbe su tako osmišljene da značajno povećavaju brzinu reagovanja, učestalost pokreta, ubrzanje i maksimalnu brzinu. Dalje se radi na poboljšanju gipkosti i koordinaciji pokreta.
Uzrast 9 godina
U ovom uzrastu je sve prilagođeno TIPS modelu, tj. usavršavanju tehnike, poboljšanju sposobnosti polaznika da opažaju i razumeju igru "kroz oči" trenera, daju igri svoj lični pečat i da u svakom elementu fudbalske igre njihova brzina bude na zavidnom nivou.
Uzrast 10-11 godina
U ovom uzrastu nastavlja se sa vežbanjima na istim principima kao u mlađim kategorijama, ali je akcenat stavljen na igru, odnosno na odigravanje što većeg broja utakmica.Decaci svakog vikenda mogu uživati u igranju pravih, takmičarskih utakmica.


U pripremnoj fazi planirane su sledeće aktivnosti:
• Dovođenje vrhunskih fudbalera sa naših prostora kako bi prezentovali svoje prve fudbalske korake, svoju prvu ljubav, svoje uspone i padove, svoje iskustvo na domaćoj i inostranoj sceni, kao i svoj odnos prema društvu u cjelini, a sve u cilju motivisanja roditelja i djece da postanu članovi naše fudbalske porodice.


U drugoj fazi planirane su sledeće aktivnosti:
• Osnivači ove škole su bivši dokazani fudbaleri, a sada edukovani fudbalski stručnjaci, sa UEFA licencama i dugogodišnjim iskustvom na domaćoj i inostranoj sceni, a u skladu sa tim uče djecu prvim fudbalskim životnim koracima. To podrazumijeva edukaciju djece o udarcima po lopti svim djelovima stopala, o koordinaciji pokreta, o međuljudskim odnosima, o fair play igri, kako u fudbalu tako i u životu • Dovođenje eminentnih stručnjaka iz oblasti sociologije koji će ih upućivati u značaj uticaja fudbala i igre uopšte, na društvo u cjelini kao najvažniju sporednu stvar na svijetu.
• Dovođenje eminentnih stručnjaka iz oblasti psihologije koji će ih upućivati na značaj uticaja sporta i igre na razvoj ličnosti. Takođe vršiće i psihološku pripremu djece za sve ono što ih očekuje u predstojećem periodu kako u fudbalu tako i u ostalim sferama života.
• Dovođenje profesora fizičke kulture i stručnjaka za dječiju motoriku koji će djecu kao i njihove roditelje upućivati u značaj koordinacije pokreta kao i u posljedice koje mogu izazvati nepravilne motoričke radnje.
U završnoj fazi planirane su sledeće aktivnosti:
• Analiza postignutog kod djece, angažovanjem svih pomenutih stručnjaka koji će sprovesti testiranje iz svoje oblasti. Rezultati će biti prezentovani roditeljima kako bi na najbolji mogući način unaprijedili razvoj djece.
Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije


Način na koji ćemo pratiti djecu koja će se edukovati u našoj školi sastojaće se u testiranjima istih i to:
• Testiranje iz psihologije
• Testiranje iz pedagogije
• Testiranje iz sociologije
• Testiranje iz fudbala(tehničke i motoričke sposobnosti)